Đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Lời nói có thể ngụy tạo nhưng ngôn ngữ cơ thể của con người thì thành thật hơn nhiều. Trong giao tiếp hằng ngày, nếu quan sát kỹ và tinh tế một chút thì bạn có thể đọc được tâm trạng, trạng thái của người đối diện. Dưới đây là một vài ngôn ngữ cơ thể phổ biến không khó để nhận ra nhưng lại cho biết khá chính xác suy nghĩ của con người.

Sản phẩm khác

Lên