Ebook Tài Liệu CEO 4.0

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Đây là bộ tài liệu vô giá. Được bán với giá rất cao trên thị trường hiện nay Và không nhiều người sẵn sàng chia sẻ nó và giữ làm bí kíp riêng. Nhưng hôm nay các anh/chị đang làm quản lý, hay CEO tại các doanh nghiệp có những bí kíp này một cách miễn phí.

Sản phẩm khác

Lên