Giải mã tính cách qua sinh trắc vân tay

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Sinh trắc học là gì? Sinh trắc học là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý hoặc đặc điểm sinh học của cá nhân như vân tay, khuôn mặt, tĩnh mạch, mống mắt… để nhận diện, xác thực bảo mật. Trong những năm gần đây, sinh trắc học có những bước phát triển đáng kinh ngạc và phải kể đến đó là sự phát triển của sinh trắc học vân tay.

Sinh trắc học vân tay hay sinh trắc dấu vân tay có tên khoa học là Dermatoglyphics, là lĩnh vực nghiên cứu sâu về đặc điểm của dấu vân tay có liên quan như thế nào đến bộ phận não bộ con người. Sinh trắc vân tay phân tích hình dáng dấu, mật độ, khúc quanh dấu vân tay và nhiều yếu tố liên quan khác như lòng bàn tay, ngón tay. 

Hiện nay dấu vân tay không chỉ được dùng để phân biệt ID giữa con người mà đã được khoa học nghiên cứu chứng minh có sự liên quan mật thiết với tính cách cũng như khả năng của con người.Thực chất của khoa học sinh trắc vân tay chính là sự phân tích mối liên hệ mật thiết giữa hình dáng của vân tay và cấu trúc của não bộ con người. Lĩnh vực nghiên cứu dấu vân tay hay còn gọi là sinh trắc học vân tay thường được ứng dụng vào khám phá tiềm năng con người, đặc biệt là trẻ em, giúp chúng ta đưa ra định hướng sớm và phù hợp để phát triển sở trường của trẻ. Đây là phương pháp hoàn toàn dựa vào nghiên cứu khoa học, không phải là bói toán hay bất cứ phương pháp dự đoán khác.

Sản phẩm khác

Lên