Guitar từ cơ bản đến chuyên nghiệp

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Sau khi kết thúc khóa học, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về nền nghệ thuật guitar thế giới và có nền tảng cơ bản về biểu diễn guitar

Sản phẩm khác

Lên