Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Ubuntu lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2004 và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Distrowatch, chủ yếu là vì nó dễ cài đặt và sử dụng. Đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu về Ubuntu, thì đây là bài hướng dẫn sử dụng Ubuntu chi tiết mà bạn cần đọc.

Môi trường Desktop mặc định trong Ubuntu là GNOME. GNOME là một môi trường Desktop hiện đại với công cụ tìm kiếm tốt để tìm kiếm tất cả các ứng dụng và tài liệu của bạn. Nó tích hợp tốt với các ứng dụng phổ biến như trình phát âm thanh, trình phát video và phương tiện truyền thông xã hội.

Sản phẩm khác

Lên