Khóa học hoạ viên kiến trúc online 3 tháng online

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Tổng quát

– Khóa học được thiết kế bởi một hoạ viên 10 năm kinh nghiệm. Giúp bạn học nghề này một cách khôn ngoan mà không gian nan (nắm bắt được những vấn đề cốt lõi và tập trung vào những vấn đề quan trọng của nghề).

– Giáo trình (lý thuyết) cô đọng mang tính ứng dụng cao.

– Phương châm của khoá học là: “Biết – Làm được – Thành thạo”.

– Thời gian Biết (1 tuần); Thời gian Làm được (3 tuần); Thời gian Thành thạo (8 tuần).

Yêu cầu của khóa học

  • – Môi trường yên tĩnh
  • – Máy tính có kết nối Internet
  • – Cài đặt sẵn Autocad 2013

Sản phẩm khác

Lên