Khóa học Super Content - Super Target

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Bán hàng trên Facebook hiện nay là một trong những phương thức kinh doanh được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm được cách bán hàng hiệu quả trên Facebook. Bởi marketing ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Sản phẩm khác

Lên