Khóa học thủ thuật chụp ảnh

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

  • Khoá học Nhiếp Ảnh Photography cơ bản giúp bạn nắm vững nguyên lý nhiếp ảnh, hiểu rõ và ứng dụng chuyên nghiệp các nguyên tắc trong nhiếp ảnh hiện đại.
  • Thành thạo các thông số thiết lập của máy ảnh, các thông số của ống kính (lens) và khi nào thì sử dụng chúng cho phù hợp.
  • Tiếp cận các phụ kiệnthiết bị hỗ trợ cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
  • Ứng dụng các phần mềm chuyên nghiệp Photoshop & Lightroom để hậu kỳ cho ảnh.
  • Thực hành thực tế tại lớp và tham gia các buổi chụp ngoại cảnh chụp với mẫu thật.

Sản phẩm khác

Lên