Sinh trắc vân tay - đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

  • Sinh trắc vân tay - đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn là một khoá học chuyên sâu dạy về sinh trắc học dấu vân tay.
  • Chia sẻ chi tiết đặc tính của 18 chủng vân tay của 8 tỷ người trên trái đất.
  • Và cách ứng dụng sinh trắc học dấu vân tay vào việc giáo dục định hướng cho con, kinh doanh, tìm ra con đường sự nghiệp đúng đắn cho bản thân. 
  • Đây là một khóa học có sự mô tả cực kỳ chi tiết và hướng dẫn giải pháp cho cả người lớn và trẻ nhỏ một cách toàn diện, đơn giản, dễ hiểu thông qua những câu truyện trải nghiệm đơn giản nhưng cực kỳ gần gũi.

Sản phẩm khác

Lên