24 Video Tạo Slide Trình Bày Với Prezi Google Trình Chiếu Và Power Point

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Prezi là một phần mềm giúp bạn tạo các bài thuyết trình chuyên nghiệp hơn với nhiều chức năng, hiệu ứng hỗ trợ, thư viện các template độc đáo để bạn có thể trình bày ý tưởng của mình với hiệu quả cao nhất. Prezi cung cấp khả năng làm việc trực tuyến hoặc offline, chèn thêm các hình ảnh hoặc Video, lưu trữ trên đám mây và đồng bộ hóa trên các thiết bị cá nhân… Ứng dụng giúp tạo các bài trình bày 3D.

Sản phẩm khác

Lên