Bán hàng bằng ChatGPT và các Công cụ - Nguyễn Hữu Thi

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Cách xác định thị trường ngách

✅ Cách xác định chân dung khách hàng

✅ Cách tiếp cận hiệu quả

✅ Quy trình 6 bước tạo doanh nghiệp làm việc tự động

✅ Quy trình bán hàng A – Á bằng ChatGPT

✅ ChatGPT và Ma trận content

✅ Ma trận kịch bản Marketing du kích.

✅ 500 chiến lược Marketing X10 doanh số cho doanh nghiệp SM

Sản phẩm khác

Lên