ChatGPT Hướng dẫn tuyệt đối về Trợ lý AI bất kỳ Ngành nào (2023)

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Bạn có bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với ChatGPT không? Chà, thật dễ hiểu tại sao bạn lại không hề mệt. Thật tuyệt vời khi ChatGPT giúp mọi người giải quyết các vấn đề về viết mã và thậm chí là tạo trò chơi. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn muốn nghỉ ngơi và khám phá các chatbot AI ở đó. Tất cả đều có rất nhiều lựa chọn ngoài ChatGPT. Các chatbot AI sáng tạo đã thực sự nâng cao lĩnh vực AI. Những chatbot này dựa trên các mô hình ngôn ngữ (LLM) có khả năng tạo ra văn bản giống như nội dung mà con người sẽ viết. Họ thậm chí có thể dịch ngôn ngữ, đưa ra nội dung và cung cấp câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn bằng mô hình ngôn ngữ nâng cao.

Sản phẩm khác

Lên