Ebook chat GPT trị giá 2tr

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

ChatGPT Plus là phiên bản cao cấp có trả phí, mở đầu cho quá trình thương mại hóa chatbot ChatGPT của OpenAI. Theo đó, trong tương lai OpenAI sẽ tạo ra nhiều gói dịch vụ hơn với mức giá thấp hoặc gói riêng để phục vụ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên ngay thời điểm hiện tại, người dùng vẫn có thể sử dụng được tối đa sức mạnh của hệ thống chatbot này. 
Mục đích của việc ra mắt phiên bản ChatGPT Plus là để tăng trải nghiệm của người dùng trên những thiết bị khác nhau, mang đến độ chính xác và hiệu quả cao khi sử dụng. Ngoài ra, việc thu phí còn là để giảm áp lực tài chính khi vận hành chatbot, duy trì phiên bản miễn phí và có chi phí để cải tiến công cụ.

Sản phẩm khác

Lên