Ebook Thiết kế hoạt hình 3D Thao tác

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Giáo trình Thiết kế đồ họa 3D được soạn thảo với mục đích giúp người học đi thẳng vào vấn đề, hiểu biết các công cụ và vận dụng chúng một cách trực quan nhất, với những hình ảnh minh họa được chụp kèm theo, những hướng dẫn thực hành cũng như những giải thích về lý thuyết rất rõ ràng. Mỗi bài học trong phần Max cơ bản là một ứng dụng về các công cụ, bảng lệnh khác nhau trong Max

Sản phẩm khác

Lên