Khóa học Web-Landing Buffet - Sử dụng ChatGPT để sản xuất content

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Đề ba – nhưng mà quan trọng!
Tui là ai? Đây là đâu?
Kênh hỗ trợ, thông báo & giao lưu
Tổng hợp tài nguyên (miễn phí & được tài trợ)
Tạo ra một website WordPress cơ bản
Website là gì? Landing page là gì?
Domain là gì? Quan trọng ra làm sao?
Làm sao biết hosting ở đâu chất lượng và phải mua gói nào?
Mã nguồn, nền tảng, ngôn ngữ lập trình là sao?
Tạo ổ chứa dữ liệu khi làm website/landing
Kết nối domain & hosting của bạn
Sử dụng WordPress KIT trong Cpanel để cài đặt website của bạn
Xóa full wordpress
Kích hoạt SSL trên trang web của bạn
Checklist quản lý cơ bản Wordpres (dùng để tra cứu)
Cách kiểm soát trang web WordPress của bạn
Cách tạo một trang trên trang web của bạn
Giới thiệu về bài đăng & Cách sử dụng chúng
Hiểu cách Chủ đề hoạt động trong WordPress
Cách kiểm soát các menu trên trang web của bạn
Hiểu Plugin là gì & Cách sử dụng chúng.
Sử dụng AI (ChatGPT) để giải quyết vấn đề nội dung của bạn
Làm thế nào để có một account ChatGPT?
Cách sử dụng ChatGPT cơ bản
Hạn chế của ChatGPT
ChatGPT cho WordPress – thêm ChatGPT vào WordPress Editor
Dùng ChatGPT để hỗ trợ viết nội dung trang chủ
Dùng ChatGPT để viết nội dung giới thiệu
Dùng ChatGPT để viết nội dung các trang chính sách
Dùng ChatGPT để viết nội dung các sản phẩm
Viết một nội dung đầy thu hút cho Landing Page
Muốn viết nội dung phải hiểu “nội dung”
Bạn cần phải có thông tin chi tiết sản phẩm/dịch vụ của bạn (dĩ nhiên rồi)
Bạn phải biết bạn bán hàng cho ai, và hiểu họ!
Công thức AIDA & các đoạn nội dung cơ bản trong Landing Page
Bắt đầu viết theo cách của tôi
Elementor – Cung cấp khả năng sáng tạo giao diện tuyệt vời!
Elementor là gì?
Bắt đầu với Elementor, các thiết lập cơ bản
Section, cột & các thiết lập cơ bản
Element, quy tắc sử dụng và các thiết lập
Tìm hiểu về template trên Elementor
Thiết lập brand guideline cho website và bắt dầu hoàn thiện website
Bắt đầu thực hành: thiết lập màu và font toàn site
Building template Header, Footer, Single Post, Single Page, Archive, Popup
Tạo ra một Landing Page từ trình builder của Elementor
Khả năng mở rộng elementor của Elementor
Lữu mẫu, và áp dụng mẫu ở những domain website khác nhau
Ladipage – (Bonus thêm, 30/01/2023 mở)
Ladipage là gì?
Tạo tài khoản và các thiết lập cơ bản
Tìm hiểu builder của Ladipage
Các element và setting của chúng

Sản phẩm khác

Lên