Kỹ năng tư vấn bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp và hiệu quả

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Thật ra kỹ năng này được hiểu đơn giản đó chính là phải hiểu khách hàng của mình và đây cũng chính là nền tảng giúp người tư vấn bảo hiểm nhân thọ bán hàng hiệu quả.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà thấu hiểu ở đây nghĩa là bạn phải xác định được những kỳ vọng của khách hàng mong mỏng đối với sản phẩm bảo hiểm bạn bán ra là gì? Và nhiệm vụ của tư vấn về bảo hiểm nhân thọ là phải giải đáp toàn bộ những kỳ vọng đó.

Sản phẩm khác

Lên