Media Shopee on Top - Hoàng Mạnh Cường

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Nội Dung Khóa Học

Lời giới thiệu, mở đầu khoá học Media Shopee On Top
Lời mở đầu
Chương 1: Sẵn sàng media on top
Bài 01: Vì sao phải có hình ảnh, video đẹp và chất lượng trên Shopee – 4 điều cần chuẩn bị.
Bài 02: Phân chia ngành hàng, bước vào cuộc đua ON TOP
Bài 03: Định vị thương hiệu
Bài 04: Cách tạo Mood Board – Bảng cảm xúc thương hiệu
Bài 05: Đúc kết chương 1 – Tận dụng Media làm đòn bẩy bán hàng cho thương hiệu
Chương 2: Quy trình tạo team sản xuất hình ảnh tối ưu chi phí bán hàng trên Shopee
Bài 06: Phân chia các loại hình ảnh
Bài 07: Team Media bao gồm những vị trí nào
Chương 3: Sản xuất hình ảnh
Bài 08: Chụp và chỉnh ảnh sản phẩm giải trình với 2D phụ kiện
Bài 09: Chụp và chỉnh ảnh sản phẩm giải trình 2D cho sản phẩm thời trang
Bài 10: Chụp và chỉnh ảnh với trang sức
Bài 12: Chụp và chỉnh ảnh với sách
Bài 13: Chụp và chỉnh ảnh với đồ gia dụng
Bài 14: Chụp và chỉnh ảnh với đồ trẻ em
Chương 4: Sản xuất video
Bài 15: Mở đầu – 2 kiểu Video bán hàng
Bài 16: Cách sản xuất video trải nghiệm sản phẩm ứng dụng thực tế hoặc lên mẫu
Bài 17: Cách sản xuất video reviews sản phẩm
Bài 18: Tối ưu hiểu thị trên gian hàng
Chương 5: Tối ưu hiển thị trên gian hàng
Bài 19: Hoàn thành và nhân bản

Sản phẩm khác

Lên