Người đưa McDonalds đến với toàn thế giới

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Ray Kroc là một trong số những nhân vật ảnh hưởng thế giới do tạp chí Time bầu chọn. Raymond Kroc đã làm nên một kỳ tích đầy tính huyền thoại. Một mình ông đã gây dựng nên tập đoàn ăn nhanh nổi tiếng và lớn nhất thế giới

Sản phẩm khác

Lên