Shopee Product Sourcing - Hoàng Mạnh Cường

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Nội Dung Khóa Học 

Bài 01: Giới thiệu – Tạo Tài khoản nhập hàng Trung Quốc
Bài 02: Hướng Dẫn Tìm sản phẩm Hot bằng điện thoại
Bài 03: Các công cụ trợ giúp tìm nguồn hàng nhanh
Bài 04: Tạo Tài khoản Nhập hàng Việt Nam
Bài 05: Hướng dẫn sử dụng công cụ nhập hàng
Bài 06: Đánh giá Uy tín Nhà Cung cấp Trung Quốc
Bài 07: Bí quyết tìm nguồn hàng Tận Gốc
Bài 08: 2 cách Tìm kiếm sản phẩm trên Taobao và 1688

Sản phẩm khác

Lên