Xây‌ ‌dựng‌ ‌chiến‌ ‌lược‌ ‌marketing‌ ‌cho‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌vừa‌ ‌và‌ ‌nhỏ‌

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Chiến lược marketing được định nghĩa là một kế hoạch tiếp thị tổng thể trong quá trình đưa sản phẩm hoặc dịch vụ đến với các khách hàng. Mục đích của việc xây dựng chiến lược marketing để giúp doanh nghiệp đạt được độ phủ rộng rãi đến mọi đối tượng khách hàng. Mục tiêu cuối cùng của chiến lược marketing là biến những khách hàng biết đến thương hiệu trở thành người sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Sản phẩm khác

Lên